• 88025015
  • argalantsum2021@gmail.com
Тогтоол, захирамж
УРИАНЫ ЖИЛИЙН АЖЛЫН ХЭСЭГ

2022 оныг "Ногоон хөгжил-Баялаг бүтээгчдийг дэмжих" урианы жилийн ажлыг зохион байгуулах ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн....

2022-06-13 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ТООЛЛОГО

Сумын хэмжээнд хөдөө аж ахуйн ээлжит тооллого зохион байгуулах ажлын хэсгийн захирамж ...

2022-06-06 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ТООЛЛОГО

...

2022-06-06 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
ТАРИАЛАНГИЙН ШТАБ БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ

Тариалалтыг технологит хугацаанд нь хийж гүйцэтгэхэд удирдан зоихион байгуулах хяналт тавьж ажиллах сумын штаб....

2022-05-25 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Урианы жилийн ажлыг хэсэг

...

2022-04-18 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
2021 оны 10 дугаар сарын 22-ны өдрийн А/158 дугаар Засаг даргын захирамж танилцуулж байна.

Залуучуудын хөгжлийг дэмжих тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах Залуучуудын хөгжлийн зөвлөлийн үлгэрчилсэн дүрмийн дагуу сумын "Залуучуудын хөгжлийн зөвлөл"-ийг дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулагдсан....

2021-10-26 12:58:35

Дэлгэрэнгүй..
2021.10.06-ны А/146 дугаар "Архи согтууруулах ундаа худалдахыг түр хориглох тухай" Засаг даргын захирамж танилцуулж байна.

...

2021-10-06 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Сумын Засаг даргын 2021 оны 09 дүгээр сарын 03-ны өдрийн А/131 "Малын гоц халдварт шүлхий өвчний хорио цээрийн дэглэмийн үед авах зарим арга хэмжээний тухай" захирамж танилцуулж байна

...

2021-09-14 16:33:30

Дэлгэрэнгүй..