• 88025015
  • argalantsum2021@gmail.com
Төсөв
ХОРШОО ХӨГЖҮҮЛЭХ САНГИЙН ЗЭЭЛИЙН ХЭМЖЭЭ

ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨЛГЧДИЙН ХУРЛЫН 2022 ОНЫ 12 САРЫН 20-НЫ 04 ТООТ ТОГТООЛ. ...

2023-03-14 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
ХОРШОО ХӨГЖҮҮЛЭХ САНГИЙН ТӨСӨВ

ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨЛГЧДИЙН ХУРЛЫН 2022 ОНЫ 12 САРЫН 20-НЫ 04 ТООТ ТОГТООЛ. ...

2023-03-06 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Сум хөгжүүлэх сангийн 2022 оны төсөв

2022 оны Сум хөгжүүлэх сангаас олгох зээлийн эх үүсвэр хэмжээг 123,000,000 төгрөгөөр тогтоосон байна....

2022-06-12 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..