• 88025015
  • argalantsum2021@gmail.com
Өргөдөл, гомдол, санал хүсэлт шийдвэрлэлт
ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН МЭДЭЭ

Төв аймгийн Аргалант сумын төрийн байгууллагуудад 2023 оны 3-р улиралын байдлаар иргэдээс ирсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээ...

2023-11-06 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..