• 88025015
  • argalantsum2021@gmail.com
"ШИНЭ ХОРШОО ХӨДӨЛГӨӨН"-НИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Мэдээлэл 
"Шинэ хоршоо хөдөлгөөн"-ний мэдээлэл хүргэх сургагч багш нар Аргалант суманд 2 дахь өдрөө ажиллаж байна.
1. Аргалын-Уул 1-р багт 2024.05.15-ны өглөө  07:00 цагт гэр хороолол Аамэдрээн худаг дээр уулзалт зохион байгуулна.
Сонирхсон иргэн бүрт нээлттэй.

2024-05-14 00:00:00