• 88025015
  • argalantsum2021@gmail.com
УРИАЛГА

2024 оны 05 сарын 01 -ээс 06 сарын 01-н хүртэл Бүх нийтээр мод тарих сарын аяны хүрээнд өрх бүр 3 мод тарьж ургуулах уриалга гаргаж байна.

 Иргэд та бүхэн дэмжиж хамтран ажиллана уу.

Мод тарьдаг

Тарьсан модоо ургуулдаг байцгаая.

2024-05-03 00:00:00