• 88025015
  • argalantsum2021@gmail.com
НИЙТИЙН ЭЗЭМШЛИЙН ХУДАГ УСТ ЦЭГ ХАШААЖУУЛЖ БАЙНА

2023 оны шилжих үлдэгдлээс нийтийн эзэмшлийн худаг уст цэг хашаажуулах зорилгоор 4 сая төгрөг төсөвлөсөн.

Уг төсөлд Аргалын-Уул 1-р багийн иргэн П.Энхтүвшин шалгарч 2024.05.10-нд хүлээлгэж өгөхөөр ажлыг гүйцэтгэж байна. 

2024-05-08 00:00:00