• 88025015
  • argalantsum2021@gmail.com
МЭДЭЭЛЭЛ

Мэдээлэл

"Шинэ хоршоо хөдөлгөөн"-ний мэдээлэл хүргэх сургагч багш нар Аргалант суманд ажиллаж байна.

1. Аргалын-Уул 1-р багт 2024.05.13-ны өдөр 14:00 цагт бөхийн өргөөнд болно.

Сонирхсон иргэн бүрт нээлттэй. Мөн төрийн албан хаагчид та бүхэн сургалтанд хамрагдана уу.

2024-05-13 00:00:00