• 99207176
  • argalantsum2021@gmail.com
ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САН

2022онд орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар Хөшөөт багийн Гэрэлтүүлэг, гэрэлт гудамжийн ажил хийгдэж дууслаа. 
Гүйцэтгэгч байгуулага: "Сайжрах шилтгээн" ХХК
Санхүүжилт: 44,2 сая төгрө

2022-11-21 00:00:00