• 99207176
  • argalantsum2021@gmail.com
ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САН

2022онд орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар Хөшөөт багийн төвийн байрын засварын ажил хийгдэж дууслаа. 
Гүйцэтгэгч байгуулага: "Бүрэн төгс шийдэл" ХХК
Санхүүжилт: 60.000.000 төгрөг

2022-11-21 00:00:00