• 99207176
  • argalantsum2021@gmail.com
Хөнгөлттэй зээл

Жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд 5 жилийн хугацаатай, жилийн 3%-н хүүтэй зээл олгохоор 20.5 тэрбум төгрөгийн эх үүсвэр батлагджээ. Зээл олгохдоо үндсэн зээлийн төлбөрөөс эхний 12 сар хүртэлх хугацаанд чөлөөлөх хөнгөлөлт үзүүлэх юм байна.

2022-06-17 15:09:35