Нийгмийн даатгалын байцаагч

Нийгмийн даатгалын байцаагч

IMG_1439Ажлын зорилго: 

  1. “Нэг цэгийн үйлчилгээ” -ний төвөөр үйлчлүүлж буй ажил олгогч, иргэд, даатгуулагчид нийгмийн даатгалын үйлчилгээ үзүүлэх.
  2. Нийгмийн даатгалын тухай хууль, тогтоомжийг сурталчлан таниулах, нийгмийн даатгалын хамралтыг нэмэгдүүлэх.
  • Ажлын үдсэн зорилт: 
  • 1. Иргэд ажил олгочдыг нийгмийн даатгалд хамруулах ажлыг зохион байгуулах.
  • 2. Нийгмийн даатгалын шимтгэлийн орлого төвлөрүүлэх, тэтгэвэр, тэтгэмж олгох ажиллагааг зохион байгуулах.
  • 3. Иргэд даатгуулагчийн санал хүсэлт, өргөдөл гомдлыг хүлээн авч шийдвэрлэх юм.